logotype

info@hetbegijntje.be tel. 011 69 57 53

Begijnhof

Het Sint-Agnesbegijnhof werd in 1258 gesticht op grond, geschonken door Abt Willem van Rijkel. Het geheel was omringd door een bakstenen muur. Binnen de muren stroomt de Cicindriabeek. In 1798 werd het begijnhof door de Fransen onteigend en verkocht.  De voormalige portierswoning bezit een kern uit de 16de eeuw, maar werd in de 19de en 20ste eeuw sterk verbouwd. Tot het complex behoren stallingen en een indrukwekkende schuur. Het gerestaureerde gebouw dat bekend staat als “torenhuis” was allicht de woning van de grootmeesteres van het begijnhof. De muurankers en een wapenschild dat in de gevel is ingemetseld, vermelden het jaartal “1619”. De conventen (nrs. 57-58-59-60) of gemeenschapshuizen sluiten de zuidoostzijde van het plein af. Ze dateren uit 1780. De laatste begijn overleed in 1860. In 1998 is het begijnhof van Sint-Truiden op de werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst.

Begijnhofkerk

Is toegewijd aan de H. Agnes. In 1970 werd de provincie Limburg eigenaar van het gebouw dat ingericht werd als Provinciaal Museum voor Religieuze kunst. Met de bouw van de kerk werd begonnen in 1258. Omstreeks 1300 werd het koor afgesloten. De kerk vertoont zowel laat-Romaanse als vroeggotische kenmerken, dit omdat de kerk in drie fasen gebouwd werd. Ze bezit een prachtige collectie muur- en pijlerschilderingen, de grootste in België. Deze werden toevallig herontdekt in 1860. Het zijn hoofdzakelijk scènes uit het leven van Maria of vrouwelijke Heiligen. Ze werden aangebracht op een droge bepleistering. Twee voorstellingen zijn in olieverf. De andere zijn uitgevoerd in temperatechniek waarbij lijm, ei of gom als bindmiddel voor de kleurpigmenten werden gebruikt. De gestadige aftakeling van het gebouw en de mislukte restauratiewerken van de jaren dertig waren nefast voor de beschilderingen. In 1972 begon het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium met een grondige restauratie en conservatie. Je ziet er ook het oudste homogeen bewaarde orgel van België. (Ancion, 1644) Je kan de kerk bezoeken op volgende uren: Van 1 april tot 30 september: dinsdag tot vrijdag om 10.00u. tot 12.30u. en van 13.30u tot 17.00u. Op zaterdag, zon- en feestdagen van 14.00u tot 17.00u.

Festraetsuurwerk

Julien Louis Camille (Kamiel) Festraets was een Vlaams uurwerkmaker (Sint-truiden, 1904-1974) Festraets was de zoon van een horlogemaker en ging vroeg in het vak, maar studeerde ook wiskunde en mechanica. Zijn levenswerk was echter de bouw van een astronomisch uurwerk. Het is een 7 meter hoge constructie van ruim 4000 kilo, met tal van wijzerplaten. Hij werkte meer dan 25 jaar aan de ruim 20.000 onderdeeltjes tellende geheel. Hij werkte aan het uurwerk van 1937 tot 1942. Hij bracht er verschillende elementen uit de geschiedenis van de tijdsmeting in: zandlopers, wateruurwerk, slingers, zonnewijzer enz.. 

 

Op het einde van zijn leven werd het “Festraetsuurwerk” aangekocht door de stad Sint-Truiden, waar het nog steeds te zien is als toeristische attactie. Voorstellingen van 1 april tot 30 september: dinsdag tot vrijdag om 13.45u, 14.45u, 15.45u. Op zaterdag en zondag om 14.45u. en 15.45u. Gesloten op feestdagen. Groepsbezoeken na afspraak bij de toeristische dienst: 011/701818